1

2

3

4

5

 

Schematyzm filmów o sztukach walki

Jeśli coś powstaje w wielkiej liczbie, to nieuniknione jest, że z czasem staje coraz bardziej nudne, powtarzalne i coraz mniej atrakcyjne dla potencjalnych odbiorców. Reguła ta dotyczy nie tylko wszystkich niemal produktów, począwszy od zwykłych ubrań, a na samochodach skończywszy. Dotyczy też filmów i przemysłu filmowego. Przeważnie jest tak, że gdy jakiś producent trafi w dziesiątkę z jakimś tematem, to potem eksploatuje go do granic możliwości, aby tylko jak najwięcej na nim zarobić. Jeśli do tego dołożymy jeszcze innych, którzy podłączają się do tego nurtu, aby też uszczknąć coś dla siebie, to wiemy już, dlaczego powstaje tak wiele takich samych filmów. W dużej mierze dotyczy to filmów, gdzie tematem przewodnim są sztuki walki. Cieszyły się one ogromnym uznaniem i powodzeniem wśród widzów, gdy zostały odkryte dla szerszej publiczności. Ale bardzo szybko popadły w schematyzm. Przeważnie jest w nich jeden dobry bohater, który szuka zemsty na złym, bo ten wyrządził mu jakąś osobistą krzywdę. Pomimo początkowych problemów(częsty jest też motyw szkolenia u mistrza) odszukuje swojego rywala i ostatecznej walce, po początkowym jej przegrywaniu, wygrywa i osiąga swój cel. Continue reading “Schematyzm filmów o sztukach walki” »

Sztuki walki w filmach dla młodzieży

W wyniku szybkiej ewolucji branży filmowej i szukania coraz to nowych nisz filmowych, dzięki którym producenci mogliby dotrzeć do coraz to większej ilości widzów i tym samym powiększać swoje przychody, zaczęły powstawać filmy, które łączyły w sobie nierzadko kilka osobnych do tej pory gatunków filmowych. Nie zawsze były to próby udane, ale często kończyły się sukcesem. Bo np. kino młodzieżowe stawało się już nudne i było pewne, że kolejny film o młodzieży nie spotka się z dobrym przyjęciem, jeśli nie będzie się czymś wyróżniał od tych, które powstały wcześniej. W ten sposób pojawiły się i odniosły spory sukces filmy, które łączyły sztuki walki z tematyką młodzieżową. Jako, że rozmaite sposoby walki od zawsze są czymś, co fascynuje wielu młodych ludzi i wielu chciałoby móc je uprawiać, tak jak ich filmowi idole, to pojawienie się filmów, w których bohaterem był zazwyczaj młody chłopak, który przeważnie miał problemy w swoim otoczeniu i dzięki opanowaniu jakieś sztuki walki stawał się kimś ważnym w otoczeniu, zyskiwał sympatię i uznanie kolegów, Continue reading “Sztuki walki w filmach dla młodzieży” »

Specyfika azjatyckich filmów

Każda kultura na świecie, każdy naród ma swoje charakterystyczne, niepowtarzalne cechy, które sprawiają, że na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie odróżnić jedną kulturę od drugiej. To samo dotyczy też zachowań ludzkich, które są zupełnie inne dla ludzi wychowanych w kulturze zachodu, a kompletnie inne, dla wschodnich kultur. Te dysproporcje powodują dalsze konsekwencje w innych dziedzinach, nie tylko codziennego życia. Wpływają też na sztukę, choćby filmową. Ten sam temat, ten sam scenariusz, przedstawiony przez reżysera np. japońskiego, amerykańskiego i europejskiego będzie na pewno wyglądał diametralnie inaczej w każdym z tych wykonań. Bardzo mocno jest to widoczne w filmach, których motywem przewodnim są sztuki walki. Filmy, które powstają na ten temat w Azji w ogromnej większości są bardzo specyficzne i od razu dają się wyróżnić, nie tylko dzięki występującym tam w głównej mierze aktorom tamtejszego pochodzenia. Tamtejsi reżyserzy podchodzą bardzo emocjonalnie do tego typu filmów, a w dodatku często trzymają się tych samych schematów, Continue reading “Specyfika azjatyckich filmów” »

Od sportowca do aktora

Kino, szczególnie po drugiej wojnie światowej, stało się bardzo szybko rozrywką niezmiernie popularną i rosnącą coraz bardziej w siłę. Motorem napędowym stawały się coraz filmy, które wykorzystywały nie tylko stale doskonaloną technikę, dzięki której można było dostarczyć widzowi coraz lepszej jakości wizji i dźwięku, ale także wykorzystujące nowe trendy i mody. Kino, jak rozrywka popularna, największe zyski przynosiło producentom, jeśli przedstawiało filmy z dużą dawką akcji i emocji, jakich widz nie mógł doznać w codziennym życiu. W ten trend doskonale wpisały się sztuki walki, które producenci filmowi bardzo szybko docenili. To sprawiło też, że chcąc, aby filmy w których walki stanowiły główną treść i atrakcję, musieli zatrudnić do nich odpowiednich bohaterów. A prawdziwi aktorzy nie byli w tym zbyt wiarygodni, bo po prostu nie mogli fizycznie opanować w dostatecznym stopniu umiejętności, jakie w tych filmach są wymagane. Dlatego naturalną drogą okazało się zatrudnianie do filmów prawdziwych mistrzów różnych stylów walk. Continue reading “Od sportowca do aktora” »

Mieszanie się stylów

Ludzka natura jest taka, że lubi wszystko co nowe. Ludzie lubią też, gdy są w stanie zapewnić sobie przewagę nad innymi, dzięki czemu czują się pewniej i lepiej. Nie wnikając, czy jest to dobre, trzeba przyjąć, że są miejsca i sytuacje, kiedy takie racjonalne podejście i dążenie do nowości można połączyć w jedną całość. Jest to szczególnie efektywne, gdy wykorzystuje się istniejące już rzeczy i tylko poddaje się je stosownej zmianie. W ten sposób wykształciły się nowe sztuki walki, które powstały jako odpowiedź na potrzeby ludzi w zakresie nowoczesnej samoobrony. I jako stosunkowo łatwy i w dodatku skuteczny sposób na nauczenie tysięcy żołnierzy tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. W toku dziesiątek lat zmian, poszczególne style walk zaczęły się ze sobą przenikać. Co więksi fascynacji sztuk walki, którzy opanowali więcej niż kilka różnych stylów, poczęli je ze sobą łączyć, Continue reading “Mieszanie się stylów” »

Współczesne sztuki walki

Wraz z rozwojem wszystkich sportów, wykształcają się w toku wieloletniej ewolucji, nowe rodzaje dyscyplin, które w mniejszym, lub większym tylko stopniu bazują na sporcie, z jakiego się wywodzą. Motywy wydzielania się takich nowych dyscyplin są różnorakie. Jeśli chodzi np. o sztuki walki, istotnym powodem odchodzenia od klasycznych stylów i idei, jakie one reprezentują, była chęć skupienia się tylko i wyłącznie na ich efektywności i skuteczności, bez konieczności mieszania w naukę tematów takich jak choćby rozwój duchowy uczniów. Szczególnie znaczenie miało to w wojsku, gdzie najważniejsze dla żołnierza w bezpośrednim starciu jest jak najszybsze i najskuteczniejsze unieszkodliwienie przeciwnika, bez patrzenia na zasady, bo tu przeżyć może tylko lepszy. A tego klasyczne karate nie mogło sprostać, bo w zderzeniu z wieloma innymi technikami okazywało się mniej skuteczne. Continue reading “Współczesne sztuki walki” »

Podział sztuk walki

Dyscypliny sportowe różnicują się między sobą, szczególnie, jeśli pochodzą z różnych regionów świata. Mają oczywiście wiele cech wspólnych, które je łączą, szczególnie te bardziej tradycyjne, ale w wielu wypadkach dzieje się tak, że rozwijając się niezależnie w różnych rejonach świata, podlegają rozmaitym zmianom i modyfikacjom, właściwym jedynie danemu obszarowi i tym samym wytwarzając odmianę jakiej ogólniejszej dyscypliny, czy sztuki walki. Jest to proces zupełnie naturalny i nieunikniony. Ale można próbować porządkować dyscypliny, mając za pomoc pewne wytyczne i to czym, dana walka się charakteryzuje. Są na przykład takie, które toczy się tylko i wyłącznie bez udziału broni, a są takie, gdzie stosowanie broni jest dozwolone(oczywiście przy zachowaniu pewnych prawideł) Są też takie sztuki walki, które toczą się przez większy czas w parterze, jak np. zapasy, ale są też takie, które rzadko, albo wcale nie schodzą do parteru, jak karate, czy aikido. Są dyscypliny, takie jak boks, czy karate, które opierają się na ciosach, Continue reading “Podział sztuk walki” »

Dozwolone bronie w sztukach walki

Reguły, które porządkują zasady mówiące o tym, jak dana dyscyplina sportowa powinna być uprawiana, co jest w niej dozwolone, a co zakazane, w czytelny sposób porządkują prawidła nią rządzące. Szczególnie, jeśli jakiś sport jest uprawiany od stuleci i najważniejsze reguły są doskonale znane i ewentualnej modyfikacji i zmianom podlegają tylko mniej istotne i mało znaczące elementy, które z jakiś względów, głównie praktycznych, trzeba dopasować do istniejących realiów. Sztuki walki nie są tu odosobnione i jako jedne z wielu dyscyplin sportowych, charakteryzują się właściwymi sobie zasadami. A jedne z najważniejszych z tych zasad mówią, że podczas walki dozwolone jest stosowanie i to tylko w bardzo ograniczonym zakresie i na uzgodnionych warunkach broni białej. Inna w ogóle nie jest możliwa. Podstawą sztuk walki jest bowiem fizyczny kontakt między przeciwnikami. Musi odbywać się na równych dla obu stron zasadach. W trakcie lat praktyki do kanonu dozwolonych broni w sztukach walki weszły takie rzeczy, jak kije, nunchaku, czy miecze samurajskie. Continue reading “Dozwolone bronie w sztukach walki” »

Walka bez broni

Każda dyscyplina sportowa ma sobie właściwe, charakterystyczne cechy, zasady i reguły, które porządkują jej stosowanie i sprawiają, że wiadomo, jak należy ją uprawiać, co jest dozwolone, a co absolutnie zakazane. Poznanie ich jest kluczową sprawą nie tylko dla zawodników, ale też i widzów, bo rozumiejąc zasady, mogą się orientować i emocjonować tym, co widzą. Sztuki walki nie są tu wyjątkiem i także mają swoje zasady, dzięki którym doskonale wiadomo, czego można się spodziewać podczas walki, a co jest absolutnie zakazane. Cechą bardzo charakterystyczną dla ogromnej większości sztuk walki, jest to, że z natury są to dyscypliny, które polegają na fizycznym, bezpośrednim kontakcie i walce z przeciwnikiem, bez użycia jakiekolwiek broni. Wynika to w dużej mierze z pierwotnych założeń ich stosowania, gdzie rozwój duchowy był stawiany na równi z cechami fizycznymi. Continue reading “Walka bez broni” »

Kultowi mistrzowie sztuk walki

Szybki rozwój kina, które równie szybko zorientowało się, że widzowie od kina oczekują nie tylko doznań duchowych, ale przede wszystkim czystej rozrywki, sprawiło, że na ekrany kin poczęły wchodzić szerokim strumieniem filmy tak zwanej akcji, których naczelnym motywem było utrzymywanie widza w ciągłym napięciu i dostarczanie mu coraz to nowych doznań. Właśnie w poszukiwaniu tych coraz nowych doznań, kino odkryło sztuki walki i emocje jakie są z nimi związane. Chcąc sprawić, by wyglądały one na ekranie maksymalnie efektownie, producenci zaczęli zatrudniać jako aktorów prawdziwych zawodników uprawiających rozmaite sztuki walki, bo żaden normalny aktor nie był w stanie opanować tak perfekcyjnie jak zawodnik, wszystkich, a szczególnie tych najbardziej efektownych elementów walki. Dzięki temu pojawili się zupełnie nowi bohaterowie, którzy stali się idolami szerokich mas widzów i to na całym świecie. Jednym z najbardziej znamienitych był bez wątpienia Bruce Lee. Jego wspaniałe walki do dziś są klasyką oglądaną z zapartym tchem przez kolejne pokolenia widzów. Continue reading “Kultowi mistrzowie sztuk walki” »